A A A

O zakładzie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicator" Sp.P. powstał  1 lipca 2002 r. przy ul. Orkana 8 w Radlinie. Zatrudnia specjalistów pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny pracy. Działalność obejmuje Pacjentów z Radlina i okolic. O popularności NZOZ "Medicator" Sp.P. śwadczy wciąż rosnąca liczba deklaracji w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (poz).

 

Personel NZOZ "Medicator" Sp.P. poszerza swoją wiedzę zawodową oraz umiejętności praktyczne poprzez udział w kursach i szkoleniach.

 

NZOZ "Medicator" Sp.P. szerzy wśród Pacjentów oświatę zdrowotną poprzez upowszechnianie informacji o zagrożeniach, chorobach i sposobach zapobiegania im (są to rozmowy, plakaty, ulotki) oraz we współpracy z firmami medycznymi organizuje badania profilaktyczne np. w kierunku osteoporozy.

 

W listopadzie 2010 r. NZOZ "Medicator" Sp.P. uzyskał certyfikat ISO 9001:2008. Audyt nadzoru w październiku 2011r. potwierdził po raz kolejny wysoką jakość świadczonych usług.