A A A

Poradnia Chorób Dziecięcych

Pediatra

Poradnia Chorób Dziecięcych prowadzi badania profilaktyczne i lecznicze dzieci oraz młodzieży do lat 20.

W poradni prowadzone są szczepienia ochronne według corocznego kalendarza szczepień oraz szczepienia tzw. zalecane. Wykonuje się badanie bilansowe dwu-, cztero-, sześcio-, dziesięcio-, czternasto- i osiemnastlatków. Szczepienia wykonuje się codziennie.

Prowadzi się badania kontrolne niemowląt do 12. miesiąca życia.

 Czynne od poniedziałku do piątku: od 8.00 do 18.00.

Możliwość rejestracji telefonicznej od godziny 8.00 pod numerem 32 72 92 375.

Dzieci, które ukończyły 6. miesiąc życia muszą posiadać kartę ubezpieczenia zdrowotnego (dyskietkę). (podstawa prawna: Ustawa z dn. 27. sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; Dz.U. 2004 nr 210, poz. 2135, art. 50 oraz 53).

 

Rejestracja telefoniczna nie decyduje o kolejności przyjęć. O kolejności przyjęć decyduje moment podejścia do okiena z elektroniczną kartą ubezpieczeniową lub lekarz.


Po godzinie 18.00 opiekę ambulatoryjną nocną i świąteczną zabezpieczają placówki wymienione w zakładce "Opieka nocna i świąteczna".