A A A

Pracownia Spirometryczna

Badanie czynności płuc wykonuje doświadczony personel na nowoczesnym sprzęcie. Wykorzystywane w pracowni urządzenia Lungtest 250 i Lungtest 1000 S są regularnie poddawane przeglądom i kalibracji, co gwarantuje wiarygodność pomiarów.

Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie.