A A A

Pracownia USG

W Przychodni wykonuje się badania z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej. Termin badania ustala się indywidualnie w rejestracji.

Istnieje możliwość wykonania badania odpłatnie.