A A A

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy "SANUS" S.C.

 

Informujemy, że od września na piętrze w budynku przy ul.Orkana 8 działa Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy NZOZ "SANUS" S.C. Bliższe informacje pod adresem:

 

 

http://www.zposanus.pl/onas.html